logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kobilje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Kobilje se razprostira vzdolž Kobiljanskega potoka v objemu mogočnih gozdov in skrbno obdelanih vinogradov. Na prekmurski ravnici, katere del je občina, stojijo številne stare panonske hiše.

Kobilje
Vir: Občina Kobilje (http://www.kobilje.si, 23. 6. 2010), arhiv Občine Kobilje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,701
1.2 Prirast prebivalstva0008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)161614,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,3063,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok40,1040,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,4036,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,2023,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje505037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,8002,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,2018,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,2068,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora69,4069,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA777779,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,2057,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost19,4019,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,4002,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,7028,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)4403,10
4.10 Novi primeri raka429,20429,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4409,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,7015,7014,60
4.13 Pomoč na domu0004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke12012059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka60,4060,4069,40
4.17 Novi primeri raka dojke57,1057,1098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost945,10945,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)55,4055,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)111,20111,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)0028
5.7 Umrljivost zaradi samomora0016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva010,15,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,34,95,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,018,619,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,360,357,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok40,142,344,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,430,329,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,225,122,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje50,047,854,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,81,41,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,214,513,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,260,163,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,463,367,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,075,274,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,263,260,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,423,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,40,60,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,01,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,76,45,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,729,626,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,815,213,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,74,14,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,03,63,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka429,2552,9580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,05,05,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,716,415,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu01,61,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis05,56,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke120,076,679,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka60,450,559,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke57,1107,2104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost945,11037,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)55,494,2103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)111,2152,1169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)040,639,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,414,018,6
sss/100.000
Kobilje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Kobilje se razprostira vzdolž Kobiljanskega potoka v objemu mogočnih gozdov in skrbno obdelanih vinogradov. Na prekmurski ravnici, katere del je občina, stojijo številne stare panonske hiše.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690