logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kočevje
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Kočevje, mesto ob Rinži, je središče občine, ki leži v pokrajini Kočevsko; ta spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, saj gozd pokriva kar 90 % celotnega njenega ozemlja. Pragozdovi in številni kraški pojavi vabijo.

Dol, Kolpa
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-00,80-00,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,2006,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,4018,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,3060,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok37,2037,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,9029,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,1024,1022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,2043,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2201,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,8006,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,5065,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,9071,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,1075,1079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,8064,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost22,7022,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,9025,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3003,10
4.10 Novi primeri raka620,50620,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,7006,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,5017,5014,60
4.13 Pomoč na domu5504,40
4.14 Klopni meningoencefalitis15,8015,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,1052,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka727269,40
4.17 Novi primeri raka dojke16616698,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost922,10922,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)95,1095,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,90165,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,2045,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,5018,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,83,49,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,26,45,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,418,215,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,359,968,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok37,237,449,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,929,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,127,724,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,242,739,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,91,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,86,79,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,565,868,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,970,971,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,174,279,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,862,664,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost22,722,818,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,20,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,91,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,15,95,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,925,725,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,512,412,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,32,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka620,5614,0560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,76,66,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,517,314,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu5,04,72,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis15,815,76,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,153,170,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,072,769,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke166,0166,5127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost922,1931,4959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)95,192,683,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,9164,8163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,245,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,518,517,218,6
sss/100.000
Kočevje
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Kočevje, mesto ob Rinži, je središče občine, ki leži v pokrajini Kočevsko; ta spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, saj gozd pokriva kar 90 % celotnega njenega ozemlja. Pragozdovi in številni kraški pojavi vabijo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690