logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Komen
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina leži ob meji z Italijo, na kraški planoti, imenovani Kras. Zgodovinsko in arhitekturno najbolj poznan kraj te občine je Štanjel, naselje s starim utrjenim delom in grajskim kompleksom na griču Turn.

Štanjel
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-01,40-01,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,9011,9014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,7061,7069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok56,7056,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,3020,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci18,6018,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje38,9038,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1101,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,8013,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,3066,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora76,3076,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA777779,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,5069,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,4017,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,7023,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka555,60555,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,8008,8009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj131314,60
4.13 Pomoč na domu02,9002,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke40,2040,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka848469,40
4.17 Novi primeri raka dojke116,50116,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost987,50987,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)535369,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,60169,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)22,5022,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,6023,6016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,47,23,67,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,75,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,913,813,713,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,765,666,865,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,749,148,750
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,325,924,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci18,617,025,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje38,942,446,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,00,91,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,89,711,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,361,361,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,372,368,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,076,679,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,576,174,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,415,916,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,70,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,31,61,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,44,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,721,420,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,710,210,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,82,22,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,51,92,22,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka555,6490,8538,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,88,16,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,013,014,014,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,12,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis021,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke40,248,053,566,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka84,053,468,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke116,599,6131,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost987,5908,5853,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)53,066,364,174,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,6138,1147,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)22,528,036,639,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,617,212,618,6
sss/100.000
Komen
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina leži ob meji z Italijo, na kraški planoti, imenovani Kras. Zgodovinsko in arhitekturno najbolj poznan kraj te občine je Štanjel, naselje s starim utrjenim delom in grajskim kompleksom na griču Turn.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690