logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bloke
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina obsega gozdnato Bloško planoto, ki leži na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. V severnem delu je dolomitna, v južnem pa kraško apnenčasta. Sedež občine je v Novi vasi.

Bloško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedija.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva06,4006,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,4011,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti75,5075,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,1050,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,4027,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,3021,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,1039,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,2018,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,7067,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora767680,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA72,8072,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,9062,9071,80
4.2 Bolniška odsotnost15,6015,6015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6022,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,6001,6003,10
4.10 Novi primeri raka618,50618,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,5009,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7013,7014,60
4.13 Pomoč na domu01,9001,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis106,20106,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,9088,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,4052,4069,40
4.17 Novi primeri raka dojke54,6054,6098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.0491.049900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)127,30127,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)131131146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)25,1025,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora56,5056,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,41,89,27,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,76,65,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,412,514,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti75,570,769,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,145,950,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,423,225,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,317,520,323,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,153,044,542,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,51,21,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,28,39,78,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,767,965,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,076,170,372,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA72,873,072,477,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,972,472,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,617,619,617,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,10,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,71,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,75,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,620,621,622,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,110,611,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,81,01,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,61,61,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka618,5578,5544,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,56,66,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,714,515,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,92,72,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis106,237,120,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,965,257,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,469,263,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke54,6101,0118,1122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1.049846,9889,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)127,363,170,874,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)131147,2155,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)25,141,134,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora56,517,814,918,6
sss/100.000
Bloke
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina obsega gozdnato Bloško planoto, ki leži na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. V severnem delu je dolomitna, v južnem pa kraško apnenčasta. Sedež občine je v Novi vasi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690