logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kostel
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Tako lahko poimenujemo pokrajino, občino in naselje. Kostel je zemljepisno razgibana in v etnografskem pogledu zanimiva občina. Leži pa na jugozahodni meji Slovenije, ob mejni reki Kolpi.

Grad Kostel
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 27,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 57,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva-06,20-06,2008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,5007,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,2012,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,8058,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok42,3042,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,8031,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,9020,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,9033,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,9004,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit72,8072,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora57,1057,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA64,3064,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja636371,80
4.2 Bolniška odsotnost27,7027,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,4002,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,3023,3023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,6001,6003,10
4.10 Novi primeri raka666,50666,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7709,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6014,6014,60
4.13 Pomoč na domu3304,40
4.14 Klopni meningoencefalitis12,8012,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke109,20109,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka101,80101,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke217,40217,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.014,901.014,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)43,8043,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,60144,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,9053,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora282816,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,23,49,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,56,45,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,218,215,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,859,968,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok42,337,449,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,829,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,927,724,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,942,739,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,91,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,96,79,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit72,865,868,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora57,170,971,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA64,374,279,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,062,664,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost27,722,818,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,41,20,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,91,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,95,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,325,725,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,312,412,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,62,32,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka666,5614,0560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,06,66,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,617,314,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,04,72,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,815,76,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke109,253,170,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka101,872,769,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke217,4166,5127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1014,9931,4959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)43,892,683,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,6164,8163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,945,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,018,517,218,6
sss/100.000
Kostel
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Tako lahko poimenujemo pokrajino, občino in naselje. Kostel je zemljepisno razgibana in v etnografskem pogledu zanimiva občina. Leži pa na jugozahodni meji Slovenije, ob mejni reki Kolpi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 27,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 57,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690