logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kranj
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Mestna občina Kranj sodi po številu prebivalcev med večje slovenske občine. Naselje Kranj leži ob sotočju Kokre in Save in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, gorenjske regije.

Kranj
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor K. Kunaver
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva14,3014,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)141414,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,1069,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,6050,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,1021,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,1024,1022,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,1039,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,7005,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,8066,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora69,1069,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,7074,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,1067,1071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,7017,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1100,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,7021,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9003,10
4.10 Novi primeri raka588,40588,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6007,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,1013,1014,60
4.13 Pomoč na domu2204,40
4.14 Klopni meningoencefalitis15,8015,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke686859,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,5073,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke126,70126,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost789,80789,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,1051,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152152146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,7045,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,9019,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva14,3-4,32,37,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,55,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,013,213,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,169,569,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,652,253,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,120,821,224,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,120,322,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,140,638,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,76,37,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,868,369,565,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,169,771,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,776,077,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,171,369,667,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,717,317,117,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,22,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,05,15,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,721,521,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,611,511,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,92,02,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka588,4571,8582,3563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,67,27,16,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,112,612,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,02,12,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis15,816,516,58
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,064,563,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,570,272,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke126,7125,2124,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost789,8806,8849909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,152,362,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152149,3157,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,740,741,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,921,320,818,6
sss/100.000
Kranj
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Mestna občina Kranj sodi po številu prebivalcev med večje slovenske občine. Naselje Kranj leži ob sotočju Kokre in Save in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, gorenjske regije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690