logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Križevci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina leži v panonskem delu Slovenije, tam, kjer ugoden relief, podnebje in prst ustvarjajo dobre pogoje za kmetovanje. Dolgoletno tradicijo imata v občini konjereja in kasaštvo (začetki kasaštva že od konca 19. stoletja).

Gajševsko jezero
Vir: Občina Križevci (http://www.obcina-krizevci.si/sl/, 30. 6. 2010), arhiv Občine Križevci
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.



PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-06,50-06,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,3020,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,6060,6069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok41,1041,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,2030,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,2024,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,4045,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,7013,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit686870,40
3.2 Presejanost v Programu Zora75,4075,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,4075,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,7058,7071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,6020,6015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,7022,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi111112,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)332
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3003,10
4.10 Novi primeri raka489,70489,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,1005,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj131314,60
4.13 Pomoč na domu01,9001,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis05,5005,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke53,2053,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,6066,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke85,8085,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost942942900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,1079,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140,40140,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,4043,4028
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,5021,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,52,85,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,75,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,317,719,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,661,557,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok41,144,444,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,227,329,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,219,522,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,443,754,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,21,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,712,413,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,068,563,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,471,967,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,474,774,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,758,460,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,621,021,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,80,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,51,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,55,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,724,026,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,011,813,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,02,94,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,93,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka489,7524,6580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,15,45,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,014,315,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,51,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,576,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke53,270,779,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,655,959,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke85,893,6104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost942952,51046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,180,6103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140,4170,1169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,436,639,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,517,414,018,6
sss/100.000
Križevci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina leži v panonskem delu Slovenije, tam, kjer ugoden relief, podnebje in prst ustvarjajo dobre pogoje za kmetovanje. Dolgoletno tradicijo imata v občini konjereja in kasaštvo (začetki kasaštva že od konca 19. stoletja).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.





O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690