logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Krško
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, tam, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje, preko katerega se na južnem obrobju vije reka Krka. Jedrska elektrarna, edina v državi, je eden izmed razpoznavnih znakov občine.

Krško
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor Janez Drilc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva08,8008,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,9016,9014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,8067,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,9053,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok303025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,7021,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,2045,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,8011,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit606070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora67,7067,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,5075,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,6068,6071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,1017,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,6025,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,1003,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2003,10
4.10 Novi primeri raka571,90571,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,3009,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3015,3014,60
4.13 Pomoč na domu05,4005,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis01,5001,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke79,6079,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,4062,4069,40
4.17 Novi primeri raka dojke110,40110,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost956,50956,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,1086,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,30167,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,5047,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,7013,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,803,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,35,65,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,916,815,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,867,966,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,953,751,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,029,728,924,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,719,421,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,245,343,942,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,812,311,28,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,060,362,365,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,767,370,572,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,575,174,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,669,571,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,117,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,60,60,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,02,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,26,26,35,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,626,025,622,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,412,412,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,13,02,92,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,32,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka571,9569,2542,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,39,18,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,315,414,614,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu5,45,23,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,51,42,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke79,677,064,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,460,553,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke110,4110,1123,7122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost956,5948,5979,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,186,587,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,3165,7171,6160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,545,339,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,716,722,418,6
sss/100.000
Krško
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, tam, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje, preko katerega se na južnem obrobju vije reka Krka. Jedrska elektrarna, edina v državi, je eden izmed razpoznavnih znakov občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690