logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kungota
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina leži v zahodnem delu gričevnatih Slovenskih goric. Prisojna pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih prevladujejo njivske površine – vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine.

Zgornja Kungota
Vir: Občina Kungota (http://www.kungota.si, 1. 7. 2010), arhiv Občine Kungota
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 4 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva03,4003,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,8013,8014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,4056,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok41,6041,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,9027,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,3021,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,3040,3037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,2013,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit595970,40
3.2 Presejanost v Programu Zora64,5064,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA71,9071,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,8063,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost19,5019,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1100,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,9023,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,902
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4003,10
4.10 Novi primeri raka518518538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7005,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1014,60
4.13 Pomoč na domu03,8003,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke41,8041,8059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,4055,4069,40
4.17 Novi primeri raka dojke81,5081,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.078,201.078,20900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)118,10118,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)198,40198,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)77,3077,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora03,7003,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,412,55,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,05,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,816,012,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,454,861,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok41,648,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,931,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,319,824,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,336,343,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,213,08,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,062,162,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,566,170,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA71,976,178,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,867,064,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,520,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,00,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,52,32,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,26,35,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,924,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,812,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,12,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,82,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka518,0565,6558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,76,55,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,114,415,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,83,62,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis05,34,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke41,863,366,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,451,767,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke81,5104,2127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1078,21112,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)118,1108,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)198,4201,9172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)77,347,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora3,724,621,018,6
sss/100.000
Kungota
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina leži v zahodnem delu gričevnatih Slovenskih goric. Prisojna pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih prevladujejo njivske površine – vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 4 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690