logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kuzma
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Kuzma leži ob tromeji Slovenije, Avstrije in Madžarske; trojna meja je zaznamovana s piramidastim tromejnim kamnom iz leta 1924, in sicer pri naselju Trdkova. Ena izmed posebnosti občine so naravni izviri slatine.

Cerkev svetega Kozme in Damijana, Kuzma
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 55,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva0008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)292914,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti34,2034,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok29,5029,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,8037,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,2024,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje49,8049,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 26,3026,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,6060,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora55,7055,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA59,5059,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja53,4053,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,4018,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8025,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,4011,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,5004,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)3303,10
4.10 Novi primeri raka628,40628,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,2004,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2015,2014,60
4.13 Pomoč na domu01,4001,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis06,2006,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke115,60115,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka99,9099,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke121,10121,1098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.2181.218900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,5098,5069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)266,10266,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)75,1075,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora0016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0-1,45,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,35,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,020,319,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti34,255,157,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok29,544,244,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,829,929,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,221,422,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje49,854,954,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,81,31,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 26,312,813,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,663,363,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora55,766,167,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA59,574,474,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja53,458,560,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,420,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,61,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,95,95,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,827,926,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,413,813,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,54,44,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,93,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka628,4595,8580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,25,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,216,515,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,42,21,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,256,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke115,686,279,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka99,961,659,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke121,197,7104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1.2181058,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,5115,5103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)266,1166,8169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)75,137,239,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora012,814,018,6
sss/100.000
Kuzma
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Kuzma leži ob tromeji Slovenije, Avstrije in Madžarske; trojna meja je zaznamovana s piramidastim tromejnim kamnom iz leta 1924, in sicer pri naselju Trdkova. Ena izmed posebnosti občine so naravni izviri slatine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 55,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690