logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Laško
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Laško

Občina leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli predalpsko Posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del. Občani vidijo prihodnost občine predvsem v turizmu in gospodarskih dejavnostih, ki se nanj navezujejo.

Grad Laško
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Janez Novak
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva04,5004,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9005,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,2017,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,2066,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,4045,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,8030,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,6022,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje48,5048,5037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,4006,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,9068,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora79,9079,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA797979,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,7064,7071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,5017,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,7023,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1003,10
4.10 Novi primeri raka511,40511,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,5005,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8014,8014,60
4.13 Pomoč na domu03,8003,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis07,6007,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,7066,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,9042,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke141,90141,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost980,60980,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)727269,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,90165,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,5026,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,3023,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,57,63,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,95,54,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,216,615,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,266,066,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,443,648,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,830,225,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,619,020,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje48,548,947,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,46,88,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,968,865,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,978,776,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,077,977,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,766,861,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,517,219,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,50,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,41,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,85,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,724,623,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,112,412,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,72,52,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,42,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka511,4537,6507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,55,45,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,814,915,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,84,03,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,677,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,766,666,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,945,956,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke141,9144,2105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost980,6999960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,084,678,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,9166,6155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,530,134,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,325,723,818,6
sss/100.000
Laško
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Laško

Občina leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli predalpsko Posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del. Občani vidijo prihodnost občine predvsem v turizmu in gospodarskih dejavnostih, ki se nanj navezujejo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690