logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bohinj
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Večina naselij v tej občini leži v Bohinjski kotlini, dolgi dobrih 20 km in široki ne več kot 5 km. Območje je zaradi gorate okolice eden najbolj namočenih delov Slovenije. Upravno središče občine je Bohinjska Bistrica.

Dolina Triglavskih jezer
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva07,6007,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,2007,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,1009,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,9070,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok59,4059,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,1020,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,7021,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,8039,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,4002,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,3018,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit676770,40
3.2 Presejanost v Programu Zora69,3069,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA787879,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,8069,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,4020,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8001,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1003,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,1021,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3012,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,1003,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4003,10
4.10 Novi primeri raka578,30578,30538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,6006,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,9013,9014,60
4.13 Pomoč na domu03,5003,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis05,6005,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke47,6047,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,2077,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke89,5089,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost941,30941,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,8078,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)179,50179,50146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,7041,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,8011,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,61,62,37,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,26,65,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,19,313,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,969,469,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok59,452,853,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,120,621,224,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,718,622,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,831,638,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,41,81,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,38,07,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,068,669,565,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,371,871,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,075,277,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,863,369,667,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,415,917,117,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,80,70,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,12,52,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,55,15,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,119,721,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,311,911,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,12,42,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,42,52,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka578,3575,2582,3563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,67,47,16,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,913,112,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,52,62,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,611,716,58
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke47,659,663,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,273,372,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke89,5133,1124,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost941,3907849909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,869,562,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)179,5162,4157,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,737,941,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,823,620,818,6
sss/100.000
Bohinj
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Večina naselij v tej občini leži v Bohinjski kotlini, dolgi dobrih 20 km in široki ne več kot 5 km. Območje je zaradi gorate okolice eden najbolj namočenih delov Slovenije. Upravno središče občine je Bohinjska Bistrica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690