logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Lendava
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Lendava meji na republiko Madžarsko in Hrvaško in je dvojezična, saj v njej poleg Slovencev prebivajo tudi pripadniki madžarske narodne manjšine. Pomembnejši dejavnosti sta kmetijstvo in turizem (terme).

Grad Lendava
Vir: Wikipedia (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Pierre Bona
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 60,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva01,3001,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,8016,8014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,6060,6069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok36,3036,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,8029,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,9022,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,8044,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,2010,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit56,3056,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora60,9060,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,7074,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,2057,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost23,5023,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,9006,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,1029,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,9015,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,9003,902
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5003,5003,10
4.10 Novi primeri raka544,90544,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,2005,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3016,3014,60
4.13 Pomoč na domu01,7001,7004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis06,4006,4003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,1083,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,3043,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke115,80115,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.039,801.039,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)95,7095,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,20160,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,3040,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,1010,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,310,15,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,74,95,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,818,619,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,660,357,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok36,342,344,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,830,329,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,925,122,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,847,854,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,214,513,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,360,163,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora60,963,367,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,775,274,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,263,260,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost23,523,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,60,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,81,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,96,45,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,129,626,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,915,213,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,94,14,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,53,63,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka544,9552,9580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,25,05,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,316,415,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,71,61,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,45,56,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,176,679,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,350,559,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke115,8107,2104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1039,81037,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)95,794,2103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,2152,1169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,340,639,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,19,414,018,6
sss/100.000
Lendava
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Lendava meji na republiko Madžarsko in Hrvaško in je dvojezična, saj v njej poleg Slovencev prebivajo tudi pripadniki madžarske narodne manjšine. Pomembnejši dejavnosti sta kmetijstvo in turizem (terme).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 60,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690