logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Litija
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Litija

Občina leži v središču Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo. Hriboviti predeli občine so redko naseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke Save; tam potekajo večje prometnice in železnica.

Konjšica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Roman Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva09,5009,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)171714,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,8069,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok47,2047,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,2025,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,1023,1022,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,4044,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 111112
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,9065,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora77,7077,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA92,5092,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,5068,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,5018,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,6023,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4003,10
4.10 Novi primeri raka631631538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6007,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5014,5014,60
4.13 Pomoč na domu2204,40
4.14 Klopni meningoencefalitis05,3005,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,2082,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,3066,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke127,80127,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost903,90903,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)65,5065,5069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)176,30176,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)464628
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,7013,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,52,77,67,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,75,45,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,017,017,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,869,065,465,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,247,145,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,224,626,924,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,123,424,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,442,943,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,51,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,011,59,08,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,967,463,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,778,476,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA92,591,977,777,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,574,167,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,518,219,717,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,40,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,42,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,26,16,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,623,124,822,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,512,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,22,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka631,0593,2627,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,67,26,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,514,015,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,01,93,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,34,33,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,273,989,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,367,188,267,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke127,8128,2134,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost903,9913,6979,3909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)65,565,285,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)176,3172,6184160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)46,044,252,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,716,020,618,6
sss/100.000
Litija
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Litija

Občina leži v središču Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo. Hriboviti predeli občine so redko naseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke Save; tam potekajo večje prometnice in železnica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690