logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ljubno
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v Zgornje Savinjski dolini. Zaradi svoje izredne lege je občina Ljubno izhodišče za številne lepe in zanimive planinske poti, obiskovalcem pa nudi tudi prijetne izlete po okolici.

Ljubno ob Savinji, Rosulje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC JakobZ
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva03,9003,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5505,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,1019,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti676769,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,7057,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,4025,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,3022,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,7039,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,9014,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,8061,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora77,4077,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,4075,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,8060,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost19,9019,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,5026,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1003,10
4.10 Novi primeri raka356,70356,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,2005,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj191914,60
4.13 Pomoč na domu04,1004,1004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis10,8010,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,5069,5059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,4037,4069,40
4.17 Novi primeri raka dojke56,6056,6098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.203,101.203,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,1089,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)129,80129,80146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)23,5023,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,3032,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,910,63,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,64,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,117,215,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,067,166,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,750,548,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,426,525,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,328,520,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,737,647,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,61,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,919,08,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,867,365,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,476,176,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,475,377,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,855,261,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,917,719,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,30,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,51,81,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,75,05,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,523,823,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,611,512,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,02,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,12,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka356,7456,2507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,25,95,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,016,015,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,11,43,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,816,97,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,553,866,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,444,056,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke56,690,6105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1203,11010,7960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,187,478,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)129,8143,1155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)23,530,234,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,319,323,818,6
sss/100.000
Ljubno
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v Zgornje Savinjski dolini. Zaradi svoje izredne lege je občina Ljubno izhodišče za številne lepe in zanimive planinske poti, obiskovalcem pa nudi tudi prijetne izlete po okolici.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690