logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Logatec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Logatec

Na stičišču alpskega in dinarskega sveta se v osrčju Notranjske razteza občina Logatec, poimenovana po naselju, nastalem na tleh starorimske poštne postaje. Lesna, kartonažna in druge industrije ter storitve so gonilna sila razvoja.

Napoleonov drevored pred Logatcem
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva17,4017,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,6013,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,6071,6069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok52,7052,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,1018,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,6021,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,6037,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9912
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,7070,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,2071,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,5075,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja74,4074,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,1017,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,6021,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,6009,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,5001,5003,10
4.10 Novi primeri raka582,10582,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,5004,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,3013,3014,60
4.13 Pomoč na domu01,8001,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis26,1026,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke707059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka106,90106,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke101,20101,2098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost850,10850,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)55,4055,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,10177,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)62,1062,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,6020,6016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva17,43,75,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,45,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,613,611,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,671,667,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,752,751,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,118,120,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,621,623,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,637,641,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,81,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,09,07,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,770,766,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,271,271,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,575,578,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja74,474,471,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,117,115,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,21,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,12,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,35,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,621,621,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,69,611,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,61,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,51,52,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka582,1582,1587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,54,56,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,313,313,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,81,82,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis26,126,18,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,070,065,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka106,9106,973,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke101,2101,2125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost850,1850,1808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)55,455,456,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,1177,1150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)62,162,139,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,620,616,418,6
sss/100.000
Logatec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Logatec

Na stičišču alpskega in dinarskega sveta se v osrčju Notranjske razteza občina Logatec, poimenovana po naselju, nastalem na tleh starorimske poštne postaje. Lesna, kartonažna in druge industrije ter storitve so gonilna sila razvoja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690