logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Loška dolina
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Loška dolina je z vseh strani zaprta kraška globel s precej ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga obdajajo višje kraške planote, med katerimi je najbolj izstopajoč Snežnik. Znamenitost občine je kraška Križna jama z 22 jezeri.

Grad Snežnik
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor D. Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva03,2003,2008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,6006,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,4018,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,9069,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok41,2041,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,1022,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci232322,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,9033,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1101,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,9006,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,1068,1070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora77,1077,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA65,2065,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,4068,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,2020,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,5006,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,7022,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1001,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9003,10
4.10 Novi primeri raka594,90594,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,1007,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4016,4014,60
4.13 Pomoč na domu01,8001,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis42,5042,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,1075,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka85,6085,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke85,8085,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost878,40878,40900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)404069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,10169,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,1050,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,3013,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,21,89,27,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,66,65,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,412,514,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,970,769,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok41,245,950,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,123,225,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,017,520,323,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,953,044,542,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,51,21,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,98,39,78,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,167,965,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,176,170,372,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA65,273,072,477,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,472,472,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,217,619,617,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,10,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,71,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,55,75,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,720,621,622,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,010,611,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,11,01,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,91,61,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka594,9578,5544,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,16,66,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,414,515,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,82,72,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis42,537,120,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,165,257,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka85,669,263,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke85,8101,0118,1122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost878,4846,9889,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)40,063,170,874,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)169,1147,2155,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,141,134,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,317,814,918,6
sss/100.000
Loška dolina
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Loška dolina je z vseh strani zaprta kraška globel s precej ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga obdajajo višje kraške planote, med katerimi je najbolj izstopajoč Snežnik. Znamenitost občine je kraška Križna jama z 22 jezeri.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690