logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Lovrenc na Pohorju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občini daje pečat hribovit svet Pohorja, ki določa način življenja tukajšnjih prebivalcev. Les, kamen, voda, rodovitna zemlja so naravne danosti, ki jih občina izkorišča za svoj razvoj. Pajštva – sušilnica sadja in lana je pomemben etnološki spomenik občine.

Lovrenško jezerce
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Peter Frantar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-05,40-05,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,5015,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,9060,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok35,3035,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,5029,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci212122,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,2036,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 02,9002,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,7059,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora676780,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,5075,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,9059,9071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,3021,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,9006,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8025,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,4014,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4003,10
4.10 Novi primeri raka598,20598,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,1009,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,7018,7014,60
4.13 Pomoč na domu5504,40
4.14 Klopni meningoencefalitis22,1022,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke101,70101,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka111,30111,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke143,60143,6098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.210,901.210,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)101,40101,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)193,40193,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)535328
5.7 Umrljivost zaradi samomora242416,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,4-3,95,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,95,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,512,812,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,960,661,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok35,343,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,528,027,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,021,124,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,241,743,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 2,97,28,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,762,862,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,067,270,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,577,278,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,962,464,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,319,018,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,90,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,52,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,96,35,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,824,623,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,413,512,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,52,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka598,2578,9558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,16,45,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,717,015,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu5,04,62,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis22,111,64,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke101,766,166,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka111,397,567,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke143,6118,3127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1210,91046,41003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)101,4113,691,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)193,4191,8172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,054,442,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,019,921,018,6
sss/100.000
Lovrenc na Pohorju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občini daje pečat hribovit svet Pohorja, ki določa način življenja tukajšnjih prebivalcev. Les, kamen, voda, rodovitna zemlja so naravne danosti, ki jih občina izkorišča za svoj razvoj. Pajštva – sušilnica sadja in lana je pomemben etnološki spomenik občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690