logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Borovnica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina leži na jugozahodnem obrobju Ljubljanskega barja. V naselju Borovnica je ostanek stebra čez 500 metrov dolgega zidanega železniškega viadukta, pomembnega tehničnega dosežka 19. stoletja.

Steber nekdanjega železniškega viadukta v Borovnici
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva20,9020,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,3012,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,1067,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,2046,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,5025,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci27,8027,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,5040,5037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,3014,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,1065,1070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,5071,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,2075,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,5071,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,5018,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,6003,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka242423,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi111112,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7003,10
4.10 Novi primeri raka528,80528,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3006,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,2012,2014,60
4.13 Pomoč na domu02,9002,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis21,9021,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke47,4047,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,3080,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke74,8074,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost761,20761,20900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)49,8049,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)128128146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,8029,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora141416,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva20,92,75,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,55,05,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,311,411,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,168,867,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,255,351,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,522,420,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci27,826,523,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,542,841,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,51,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,37,47,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,170,866,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,575,771,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,278,478,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,567,771,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,516,915,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,50,91,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,61,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,15,35,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,021,921,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,010,511,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,21,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,12,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka528,8540,1587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,36,56,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,212,913,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,12,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis21,910,78,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke47,459,965,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,361,973,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke74,8126,0125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost761,2803,6808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)49,854,656,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)128160,7150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,847,539,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,010,816,418,6
sss/100.000
Borovnica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina leži na jugozahodnem obrobju Ljubljanskega barja. V naselju Borovnica je ostanek stebra čez 500 metrov dolgega zidanega železniškega viadukta, pomembnega tehničnega dosežka 19. stoletja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690