logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Luče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.

Raduha
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC JakobZ
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-09,60-09,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,2023,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,4064,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok58,8058,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,7029,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci19,9019,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,5039,5037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,1019,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,9068,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora75,1075,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,6075,6079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,8058,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost15,3015,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,3021,3023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,902
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3003,3003,10
4.10 Novi primeri raka407407538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9909,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,8015,8014,60
4.13 Pomoč na domu0004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis25,3025,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke37,1037,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka12,3012,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke86,4086,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.019,901.019,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)129,90129,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)104,90104,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,7026,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,8034,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-9,610,63,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,64,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,217,215,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,467,166,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok58,850,548,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,726,525,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,928,520,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,537,647,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,61,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,119,08,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,967,365,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,176,176,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,675,377,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,855,261,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,317,719,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,30,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,81,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,45,05,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,323,823,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,512,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,02,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,32,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka407,0456,2507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,05,95,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,816,015,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu01,43,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis25,316,97,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke37,153,866,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka12,344,056,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke86,490,6105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1019,91010,7960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)129,987,478,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)104,9143,1155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,730,234,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,819,323,818,6
sss/100.000
Luče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690