logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Lukovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občino Lukovica naravnogeografsko in poselitveno zaznamuje Črni graben, ki ga je oblikovala reka Radomlja. V občini se zavzemajo za razvoj obrti, ki bo skladna z načrtovanim razvojem gostinstva in turizma.

Brdo pri Lukovici (dvorec)
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 28. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva9908,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,5014,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,8071,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,3050,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,3021,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci25,3025,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,6045,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,3002,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,6004,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,3070,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora72,1072,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA84,2084,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,2069,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,6021,6015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1100,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8024,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3003,10
4.10 Novi primeri raka613,20613,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,8008,8009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,5012,5014,60
4.13 Pomoč na domu01,3001,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis151503,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke102,70102,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,8051,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke90,4090,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost899,30899,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)63,1063,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,60162,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,3035,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,5034,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,07,55,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,94,75,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,511,211,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,869,667,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,351,251,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,320,220,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,324,023,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,643,441,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,31,91,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,69,37,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,370,066,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,171,971,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA84,280,678,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,273,371,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,618,015,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,00,71,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,12,01,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,05,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,822,221,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,711,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,31,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,31,92,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka613,2588,2587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,86,36,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,512,913,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,42,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis158,18,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke102,776,565,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,864,873,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke90,4137,4125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost899,3809,8808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)63,151,556,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,6129,8150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,333,439,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,519,816,418,6
sss/100.000
Lukovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občino Lukovica naravnogeografsko in poselitveno zaznamuje Črni graben, ki ga je oblikovala reka Radomlja. V občini se zavzemajo za razvoj obrti, ki bo skladna z načrtovanim razvojem gostinstva in turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690