logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Majšperk
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Večji del ene od podravskih občin se razteza po Halozah, ki so na zahodnih pobočjih gozdnate, na vzhodnih pa vinorodne. Občina se ponaša z zadnjim ohranjenim bukovim pragozdom, pragozdom Donačka gora, v predpanonskem svetu.

Ptujska Gora
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva02,7002,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,3015,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,9066,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok41,4041,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,4030,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci17,9017,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,4041,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,3012,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit616170,40
3.2 Presejanost v Programu Zora76,5076,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,9080,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja575771,80
4.2 Bolniška odsotnost24,4024,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,1026,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,8014,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7003,10
4.10 Novi primeri raka456,40456,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6007,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4016,4014,60
4.13 Pomoč na domu1104,40
4.14 Klopni meningoencefalitis02,2002,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,2068,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka25,3025,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke108,70108,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.067,301.067,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,20123,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,40143,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)10,4010,4028
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,8037,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,7-1,95,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,24,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,313,712,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,964,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok41,448,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,428,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci17,924,624,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,444,043,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,37,88,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,064,462,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,574,670,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,982,278,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,056,464,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost24,420,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,25,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,124,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,813,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,42,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,73,12,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka456,4544,4558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,65,85,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,415,615,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,21,64,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,265,266,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka25,359,167,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke108,7115,1127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1067,31027,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,298,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,4169,6172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)10,437,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,829,621,018,6
sss/100.000
Majšperk
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Večji del ene od podravskih občin se razteza po Halozah, ki so na zahodnih pobočjih gozdnate, na vzhodnih pa vinorodne. Občina se ponaša z zadnjim ohranjenim bukovim pragozdom, pragozdom Donačka gora, v predpanonskem svetu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690