logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Maribor
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Mestna občina Maribor sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Maribor leži ob reki Dravi in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, podravske regije.

Maribor, mestni trg
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva05,7005,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,2006,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,7009,7014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,8057,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,5046,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,5024,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci27,4027,4022,10
2.4 Visokotvegano opijanje46,3046,3037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,2007,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,8060,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora66,4066,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,5076,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,5070,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost16,2016,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,7021,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,302
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka569,70569,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,5005,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5015,5014,60
4.13 Pomoč na domu02,1002,1004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis02,6002,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,7066,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka76,8076,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke140,50140,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost958,20958,20900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,7085,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)170,10170,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,3048,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,9014,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,79,85,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,25,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,79,512,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,859,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,546,447,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,524,727,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci27,428,124,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje46,345,943,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,27,78,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,861,662,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,467,470,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,577,178,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,568,164,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,216,818,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,10,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,45,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,722,223,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,611,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,52,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka569,7573,9558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,55,75,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,515,315,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,12,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,63,44,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke66,768,366,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka76,875,667,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke140,5139,5127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost958,2964,51003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,785,391,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)170,1169,5172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,346,442,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,914,721,018,6
sss/100.000
Maribor
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Mestna občina Maribor sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Maribor leži ob reki Dravi in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, podravske regije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690