logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Markovci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Markovci se razprostira na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu Drave. Občina je kmetijsko usmerjena, njena etnološka posebnost pa je pustna maska, imenovana ‘korant’.

Kmečke gospodinje
Vir: Občina Markovci (http://www.markovci.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Markovci
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva6608,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,7010,7014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,9067,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok43,1043,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,1025,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,7022,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,6045,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,3009,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit727270,40
3.2 Presejanost v Programu Zora76,8076,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA82,6082,6079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,4056,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,1021,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5024,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi151512,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4003,10
4.10 Novi primeri raka540540538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,4004,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1014,60
4.13 Pomoč na domu02,5002,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis02,7002,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke252559,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka82,7082,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke83,8083,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.009,301.009,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)125,90125,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)194,60194,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)60,4060,4028
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,9023,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,0-1,95,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,713,712,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,964,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok43,148,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,128,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,724,624,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,644,043,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,37,88,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit72,064,462,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,874,670,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA82,682,278,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,456,464,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,120,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,65,25,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,524,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,013,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,43,12,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka540,0544,4558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,45,85,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,115,615,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,51,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,71,64,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke25,065,266,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka82,759,167,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke83,8115,1127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1009,31027,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)125,998,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)194,6169,6172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)60,437,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,929,621,018,6
sss/100.000
Markovci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Markovci se razprostira na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu Drave. Občina je kmetijsko usmerjena, njena etnološka posebnost pa je pustna maska, imenovana ‘korant’.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690