logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Medvode
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Ime občine Medvode in istoimenskega naselja, ki je središče občine, nakazuje, da leži občina v sotočju dveh rek, in sicer Save in Sore. Občina izkorišča naravne danosti za razvoj turizma ('zelena vrata glavnega mesta').

Grad Goričane, Medvode pri Ljubljani
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva15,6015,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9005,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,6009,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,8068,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok52,6052,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,8019,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,6023,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,4045,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,4010,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit696970,40
3.2 Presejanost v Programu Zora74,4074,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA787879,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,2071,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost161615,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,4020,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7010,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,302
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,6001,6003,10
4.10 Novi primeri raka568,10568,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6005,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,5012,5014,60
4.13 Pomoč na domu02,3002,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis19,1019,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,2052,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,8064,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke141,50141,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost794,50794,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)595969,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,10148,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,4035,4028
5.7 Umrljivost zaradi samomora08,9008,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva15,611,35,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,95,55,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,610,411,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,866,267,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,651,851,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,819,820,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,623,923,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,442,841,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,61,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,46,97,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,065,566,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,470,971,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,077,078,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,272,471,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,014,115,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,51,11,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,85,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,420,421,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,711,211,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,62,02,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka568,1598,1587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,66,66,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,513,613,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,32,52,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,16,28,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,263,065,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka64,877,073,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke141,5129,7125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost794,5794,3808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)59,055,756,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,1151,1150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,439,739,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora8,914,816,418,6
sss/100.000
Medvode
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Ime občine Medvode in istoimenskega naselja, ki je središče občine, nakazuje, da leži občina v sotočju dveh rek, in sicer Save in Sore. Občina izkorišča naravne danosti za razvoj turizma ('zelena vrata glavnega mesta').
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690