logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Metlika
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Metlika

Občina Metlika, ki leži na vzhodu Bele krajine med Gorjanci in Kolpo, ima kraški značaj površja. Posebnost Bele krajine in metliške občine je steljnik, gozdni sestoj breze in praproti, ki se pokošen uporablja za steljo.

Metlika
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva111108,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,2015,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,1069,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok49,5049,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,7023,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,6021,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,3043,3037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,2011,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit646470,40
3.2 Presejanost v Programu Zora66,7066,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA71,9071,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,6066,6071,80
4.2 Bolniška odsotnost13,5013,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka242423,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,1011,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6003,10
4.10 Novi primeri raka489,50489,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,5005,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,3014,3014,60
4.13 Pomoč na domu01,6001,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis02,6002,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke39,6039,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,6048,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke115,30115,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost993,70993,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)100,30100,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158158146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,9033,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,8012,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,012,19,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,215,215,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,169,168,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,549,549,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,723,727,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,621,624,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,343,339,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,31,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,211,29,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,064,068,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,766,771,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA71,971,979,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,666,664,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost13,513,518,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,70,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,71,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,45,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,024,025,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,111,112,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,62,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka489,5489,5560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,55,56,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,314,314,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,62,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,62,66,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke39,639,670,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,648,669,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke115,3115,3127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost993,7993,7959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)100,3100,383,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158158163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,933,942,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,812,817,218,6
sss/100.000
Metlika
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Metlika

Občina Metlika, ki leži na vzhodu Bele krajine med Gorjanci in Kolpo, ima kraški značaj površja. Posebnost Bele krajine in metliške občine je steljnik, gozdni sestoj breze in praproti, ki se pokošen uporablja za steljo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690