logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mežica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Razpoznavni znak koroške občine Mežica je zaradi večstoletne tradicije še vedno rudarstvo, vezano na nahajališča svinca in cinka med Peco in Uršljo goro. Mežiški rudnik je spremenjen v turistični rudnik in muzej.

Mežica
Vir: RRA Koroška ( http://www.koroska.si, 29. 6. 2010 ), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 26,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.
Vpliv svinca na zdravjePODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva08,4008,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,1014,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,5061,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok......52
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,5031,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,9020,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,6033,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,4014,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,3066,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora77,4077,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA70,9070,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,7062,7071,80
4.2 Bolniška odsotnost26,7026,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,8002,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,9023,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,4003,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2003,10
4.10 Novi primeri raka649,90649,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,1008,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,5016,5014,60
4.13 Pomoč na domu00,9000,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis13,3013,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,3070,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,3075,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke102,80102,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost932,20932,20900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)92,9092,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)203,40203,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,3050,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,9013,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,411,911,17,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,45,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,114,314,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,561,462,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok/44,848,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,525,226,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,922,820,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,624,324,942,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,61,81,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,410,58,98,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,366,465,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,478,778,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA70,973,475,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,760,363,467,5
%
4.2 Bolniška odsotnost26,726,924,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,80,90,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,71,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,95,25,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,922,523,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,511,611,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,42,62,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,43,42,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka649,9587,9552,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,16,96,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,516,315,114,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,21,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,31620,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,368,769,666,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,380,273,267,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke102,8108,9107,0122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost932,2955,5954,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)92,984,081,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)203,4172170,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,343,542,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,919,522,018,6
sss/100.000
Mežica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Razpoznavni znak koroške občine Mežica je zaradi večstoletne tradicije še vedno rudarstvo, vezano na nahajališča svinca in cinka med Peco in Uršljo goro. Mežiški rudnik je spremenjen v turistični rudnik in muzej.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 26,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.
Vpliv svinca na zdravje

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690