logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dolenjske Toplice
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Dolenjske Toplice ležijo sredi topliške kotline – tam, kjer se slikovita dolina Krke razširi. Razvoj Dolenjskih Toplic so zaznamovali predvsem vrelci termalne vode, ki so kraju Dolenjske Toplice in okolici dali poseben pečat.

Zdravilišče Dolenjske toplice
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 28. 6. 2010), avtor D. Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva11,7011,7002,50
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5505,10
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,5016,5017,70
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,8063,8061,20
1.6 Delovne migracije444476,80
2.1 Telesni fitnes otrok51,9251,9250,60
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,3027,3028,40
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,30
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,7007,7011,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob57,3057,3061,20
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit747467,60
3.2 Presejanost v Programu Zora69,9069,9079,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode949496
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,9015,9013,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.99801,50
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,50
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,2028,2024,60
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,50
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,80
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,60
4.10 Novi primeri raka714,90714,90500
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,9608,9607,84
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9414,9415,67
4.13 Pomoč na domu00,8400,8403,04
4.14 Klopni meningoencefalitis3304,30
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke122,12122,1270,67
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,6368,6368,73
4.17 Novi primeri raka dojke123,94123,94103,56
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost745,21745,21891,97
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)46,4446,4470,45
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,28164,28157,32
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,3523,3511,98

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,72,41,00,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)54,555
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,517,718,516,1
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,863,361,359,5
%
1.6 Delovne migracije44113,274,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,950,549,950,1
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,326,427,724,8
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,51,61,6
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,79,610,29
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob57,357,155,564,3
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit74,068,267,664,3
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,970,171,771,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode94//91
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,916,116,014,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,50,61,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,62,22,12
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,15,35,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,226,525,723,4
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,412,312,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,82,12,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,52,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka714,9609,8590,8559,5
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,07,17,06,2
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,915,715,815,1
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,81,91,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,01,48,710,1
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke122,193,685,477,3
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,671,568,464,0
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke123,9125,7123,4117,9
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost745,2933,41008,3943
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)46,482,490,383,4
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,3159,8174,9165,1
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,417,716,820,1
sss/100.000
Dolenjske Toplice
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Dolenjske Toplice ležijo sredi topliške kotline – tam, kjer se slikovita dolina Krke razširi. Razvoj Dolenjskih Toplic so zaznamovali predvsem vrelci termalne vode, ki so kraju Dolenjske Toplice in okolici dali poseben pečat.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 74,0 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690