Kazalnik

K1.2 Prirast prebivalstva

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija