Izbrane vsebine

17.04.2024

Občine v skrbi za dobrobit vseh

Slovenci se odlikujemo pri povezovanju v manjše lokalne skupnosti, kar je lahko naša prednost pri ustvarjanju zdrave družbe. Oblike in načini vzpostavitev lokalnih partnerstev za krepitev zdravja so različni. Eden od načinov je vzpostavitev lokalne skupine za zdravje, kar daje formalni okvir za povezano delovanje različnih akterjev, ki sooblikujejo pogoje življenja v občini. Razvoj zdrave skupnosti temelji na strateškem načrtovanju. Več si lahko preberete v osrednji vsebini publikacij Zdravje v občini.

Preberite večeast
18.04.2023

Zdravstvena pismenost v Sloveniji

Stopnja zdravstvene pismenosti pomembno vpliva na zdravstveno stanje prebivalcev. Posamezniki z višjo stopnjo zdravstvene pismenosti imajo manj težav pri obvladovanju svojih bolezni in potrebujejo manj zdravstvenih obravnav, kar prispeva k višji kakovosti življenja, boljšemu zdravstvenemu stanju in nižji umrljivosti. Več o tem, katere skupine prebivalcev Slovenije so še posebej ranljive zaradi nizke zdravstvene pismenosti, lahko preberete v osrednji vsebini kratkih publikacij Zdravje v občini.

Preberite večeast
22.04.2022

Pandemija covida-19 in življenje prebivalcev Slovenije

Pandemija covida-19 je v naša življenja prinesla veliko sprememb, izzivov in prilagoditev. Pri bolezni, kakršna je covid-19 ne govorimo le o pandemiji virusne bolezni, temveč gre poleg tega še za sindemijo s priključeno infodemijo.

Preberite večeast
08.04.2022

Azbestna vlakna so škodljiva, so tudi glavni povzročitelj redkega, a enega najnevarnejših rakov, malignega mezotelioma

V našem okolju je še veliko različnih azbestnih materialov, predvsem gradbenih in izolacijskih, čeprav je od prepovedi proizvodnje in prodaje azbesta v Sloveniji minilo že 20 let.

Preberite večeast
08.04.2022

Alkohol

Alkohol je najbolj razširjena droga, po kateri vsaj občasno posega večina odraslih prebivalcev. Pomembno je poudariti, da so pivske navade prebivalcev, odnos do alkohola in dostopnost do alkohola v Sloveniji problematični.

Preberite večeast
01.04.2021

Tobak

V Sloveniji smo na področju zmanjšanja razširjenosti in posledic kajenja naredili že veliko, a so pred nami še številni izzivi.

Preberite večeast
01.02.2019

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v sloveniji

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji temelji na rezultatih monitoringa pitne vode, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano (NLZOH).

Preberite večeast
01.02.2019

Hrup v okolju

Hrup je zvok, ki je moteč. Motnje so v veliki meri odvisne od intenzitete zvoka, vendar ni v vseh primerih najbolj moteča glasnost hrupa.

Preberite večeast