Kazalnik

K1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija