Kazalnik

K1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija