Kazalnik

K1.5 Stopnja delovne aktivnosti

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija