Kazalnik

K1.6 Delovne migracije

Polni naziv kazalanika

Indeks delovnih migracij

Kratek naziv kazalnika
Delovne migracije
Področje, podpodročje
Prebivalci in skupnost
Namen in utemeljitev kazalnika

Namen kazalnika Indeks delovnih migracij je spremljanje mobilnosti delavcev na območju Slovenije in ugotavljanje delovnih tokov med posameznimi teritorialnimi enotami, kot so občine, upravne enote ali statistične regije. Intenzivnost delovne migracije je odvisna od stopnje družbeno-gospodarske razvitosti, načina oz. gostote poselitve, razporejenosti zaposlitvenih središč in navsezadnje tudi od dobre prometne infrastrukture.

Kazalnik delovnih migracij prikazuje primanjkljaj oziroma presežek delovnih mest, na določenem teritorialnem območju.

Definicija kazalnika

Indeks delovnih migracij predstavlja razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v določeni teritorialni enoti delovnega mesta in številom delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti prebivališča pomnoženo s 100. V odstotkih prikazuje odstopanje od povprečja (100,0), kar bi pomenilo, da imajo vsi delovno aktivni prebivalci, ki imajo stalno prebivališče v določeni občini, v tej isti občini tudi delovno mesto, ter obratno, da imajo vsi, ki imajo v tej občini delovno mesto, v isti občini tudi stalno prebivališče.

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po teritorialni enoti delovnega mesta so osebe, ki imajo delovno mesto v določeni občini (upravni enoti, statistični regiji), ne glede na to, kje imajo prijavljeno prebivališče.

Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po teritorialni enoti prebivališča so osebe, ki imajo prijavljeno prebivališče v določeni občini (upravni enoti, statistični regiji), ne glede na to, v kateri občini so zaposlene.

Glede na vrednost tega kazalnika se posamezne teritorialne enote delijo v naslednje kategorije:

Delovne občine (upravne enote, regije):Indeks delovne migracije
Izrazito delovne116,0 ali več 
Zmerno delovne96,0–115,9 
Bivalne občine (upravne enote, regije):  
Šibko bivalne76,0–95,9 
Zmerno bivalne56,0–75,9
Pretežno bivalne36,0–55,9 
Izrazito bivalne 35,9 ali manj 

Indeks delovnih migracij je kazalnik, ki za določeno teritorialno enoto povezuje število delovnih mest s številom delovno aktivnih prebivalcev (glede na njihovo prebivališče). Meri samo delovne migracije med posameznimi teritorialnimi enotami, ne upošteva pa vseh notranjih delovnih migracij v okviru opazovane teritorialne enote. 

Enota mere

Relativno število.

Izračun kazalnika

Indeks delovnih migracij je razmerje med številom delovno aktivnih prebivalcev, ki imajo v občini delovno mesto, ter delovno aktivnih prebivalcev, ki imajo v tej občini stalno prebivališče, pomnoženo s 100.

Delovne migracije

=Število delovno aktivnih prebivalcev, po teritorialni enoti delovnega mestaŠtevilo delovno aktivnih prebivalcev, po teritorialni enoti prebivališča×100

Viri podatkov za slovenijo

Metodološka pojasnila, Statistični urad Republike Slovenije.

Časovna razpoložljivost

Podatki se objavljajo letno, razpoložljivi so od leta 2000 dalje.

Viri in literatura

Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/07-234-mp.htm).

Opombe

Indeks delovne migracije:

  1. ne prikazuje migracij znotraj občin,
  2. ne razlikuje med dnevnimi, tedenskimi in mesečnimi migracijami,
  3. ker je vse več podjetij, ki ne registrirajo enot v sestavi, je indeks delovne migracije pri nekaterih občinah, kjer so sedeži velikih podjetij, morda zavajajoč.
Pripravila: Metka Zaletel Datum zadnje spremembe: september 2016
Oglejte si kazalnik za vse občineeast