Kazalnik

K2.13 Dostop do varnih kolesarskih in sprehajalnih poti

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija