Kazalnik

K2.14 Sodelovanje pri odločitvah skupnosti

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija