Kazalnik

K2.3 Kadilci

Polni naziv kazalanika

Redni in občasni kadilci, stari 15 let in več

Kratek naziv kazalnika
Kadilci
Področje, podpodročje
Dejavniki tveganja za zdravje
Namen in utemeljitev kazalnika

Kazalnik je opredeljen kot delež oseb, v starosti 15 let in več, ki redno ali občasno kadi tobačne izdelke.
Kajenje tobaka je eden od glavnih preprečljivih vzrokov smrti in bolezni v sodobni družbi. Je pomemben dejavnik tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja, kroničnega bronhitisa in emfizema, pljučnega raka in drugih bolezni. Ne le kajenje, tudi izpostavljenost tobačnemu dimu drugih, predstavlja pomemben javnozdravstveni problem. Kajenje je spremenljiv dejavnik tveganja v okviru življenjskega sloga; učinkoviti ukrepi nadzora nad tobakom lahko zmanjšajo pojavnost kajenja med prebivalci.

Definicija kazalnika

Redni in občasni kadilci, stari 15 let in več opisuje število oseb, starih od 15 let naprej, ki so v anketi odgovorili, da kadijo cigarete vsak dan ali občasno.

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Kazalnik Redni in občasni kadilci, stari 15 let in več, je razmerje med številom anketiranih oseb, ki so na vprašanje »Ali sedaj kadite?« odgovorile z odgovorom »Da, vsak dan« ali »Da, občasno« in številom vseh oseb, ki so v anketi odgovorile na to vprašanje, pomnoženo s 100.

Kadilci

=Število oseb, ki so odgovorile, da kadijo cigarete vsak dan ali občasnoŠtevilo vseh oseb, ki so odgovorile na to vprašanje×100

Kazalnik za občino je izračunan na podlagi modela, ki upošteva prevalenco kajenja na nivoju upravne enote in demografske podatke občine.

Viri podatkov za slovenijo

Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS), Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Časovna razpoložljivost

Podatki se zbirajo periodično, po Uredbi Evropske komisije je izvajanje ankete načrtovano v petletnih obdobjih. Do sedaj je bila anketa izvedena v letih 2007, 2014 in 2019.

Viri in literatura
  1. ECHI indicator development and documentation, Joint Action for ECHIM Final Report Part II, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), 2012.
Opombe

Anketa vključuje osebe, stare 15 let in več. Anketiranje ne zajema populacije, ki v času anketiranja prebiva v instituciji.
Podatki ankete EHIS niso starostno standardizirani.

Elektronske cigarete, pipe in drugi tobačni izdelki, razen tovarniško in ročno zvitih cigaret, v izračunu kazalnika niso upoštevani.

Pripravila: Tina Lesnik Datum zadnje spremembe: marec 2021
Oglejte si kazalnik za vse občineeast