Kazalnik

K2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah

Polni naziv kazalanika

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah

Kratek naziv kazalnika
Poškodovani v transportnih nezgodah
Področje, podpodročje
Dejavniki tveganja za zdravje
Namen in utemeljitev kazalnika

Poškodbe v prometnih nezgodah so vodilni vzrok prezgodnje umrljivosti otrok in mlajših odraslih. Poškodbe so v Sloveniji drugi glavni vzrok za izgubo zdravih let življenja, k čemur največ prispevajo poškodbe v prometnih nezgodah. Vsak v prometu prezgodaj umrli Slovenec izgubi povprečno 26 let svojega življenja, ki bi jih lahko preživel do 64. leta starosti. Poškodbe v prometnih nezgodah pri mladostnikih in mlajših odraslih predstavljajo tudi glavni vzrok za sprejem na zdravljenje v bolnišnico. Večina poškodb v prometu je predvidljivih in preprečljivih, zato se podatki o poškodbah v prometnih nezgodah uporabljajo za pripravo ustreznih politik in ukrepov za zmanjševanje bremena tovrstnih poškodb.

Definicija kazalnika

Kazalnik Poškodovani v transportnih nezgodah opisuje število bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah na 1.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu.

Izračunana je starostno standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev,

Enota mere

Stopnja na 1.000 prebivalcev.

Izračun kazalnika

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je razmerje med številom prvih bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalcev sredi istega leta, pomnoženo s 1.000.
Zunanji vzroki poškodb, ki so vključeni v izračun, so V01-V99 po MKB-10 oz. V00-V99 po MKB-10-AM.

Poškodovani v transportnih nezgodah

Število bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodahŠtevilo prebivalcev×1.000

Za standardizacijo je uporabljena direktna metoda standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. V objavah 2016 je prikazano povprečje treh zaporednih let (2012-2014), v objavah 2017 pa povprečje štirih zaporednih let (2012-2015).

Viri podatkov za slovenijo

Evidenca bolezni, zastrupitev in poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici, Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije.

Časovna razpoložljivost

Podatki se objavljajo letno, razpoložljivi so od leta 1988 dalje.

Viri in literatura
  1. Nacionalni inštitut za javno zdravje (http://www.nijz.si/).
  2. Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/statweb).

Pripravili: Mateja Rok Simon in Tina Zupanič Datum zadnje spremembe: marec 2017
Oglejte si kazalnik za vse občineeast