Kazalnik

K2.6 Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji

Polni naziv kazalanika

Delež prometnih nezgod, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci

Kratek naziv kazalnika
Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji
Področje, podpodročje
Dejavniki tveganja za zdravje
Namen in utemeljitev kazalnika

Vožnja pod vplivom alkohola je eden od pomembnejših vzrokov za prometne nezgode in predstavlja velik javnozdravstveni problem, saj pogosto vodi v invalidnost in jemlje mlada življenja. Posebej zaskrbljujoče je, da se prometne nezgode z udeležbo alkohola v primerjavi s prometnimi nezgodami brez udeležbe alkohola v večjem odstotku končajo s težjim, tudi smrtnim izidom.

Slovenija si je v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa zastavila za cilj zmanjšanje števila prometnih nezgod, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol, ter zmanjšanje števila udeležencev v prometu, ki so pod vplivom alkohola.

Definicija kazalnika

Delež nezgod, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci, opisuje število nezgod, povzročenih s strani alkoholiziranih udeležencev, glede na vse prometne nezgode v občini.

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Delež prometnih nezgod, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci je razmerje med številom prometnih nezgod, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci ter številom vseh prometnih nezgod, pomnoženo s 100. V objavah je prikazano povprečje več zaporednih let.

Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji

=Število nezgod, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženciŠtevilo vseh nezgod×100

Viri podatkov za slovenijo

Stanje varnosti cestnega prometa, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.

Časovna razpoložljivost

Podatki so dostopni letno.

Viri in literatura
  1. Zorko, M. in sod.: Alkohol v Sloveniji, NIJZ, 2014 (http://www.nijz.si/publikacije/alkohol-v-sloveniji).
  2. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (http://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/stanje-varnosti-cestnega-prometa/).
Opombe

Podatki na ravni občin niso javno objavljeni.

Pripravila: Metka Zaletel Datum zadnje spremembe: marec 2019
Oglejte si kazalnik za vse občineeast