Kazalnik

K2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija