Kazalnik

K3.1 Odzivnost v Program Svit

Polni naziv kazalanika

Odzivnost prebivalcev v Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki - Program Svit

Kratek naziv kazalnika
Odzivnost v Program Svit
Področje, podpodročje
Preventiva
Namen in utemeljitev kazalnika

Odzivnost prebivalcev v Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki - Program Svit pove, koliko vabljenih prebivalcev v starosti 50 – 74 let (50 – 69 let do vključno leta 2014), se je odzvalo na vabilo v program in so bili pripravljeni oddati vzorec blata za testiranje na prisotnost prikrite krvavitve v blatu. Prisotnost krvi v blatu pomeni, da je potrebno razlog krvavitve raziskati s pregledom črevesja s kolonoskopijo. Če se pri pregledu ugotovi spremembe, ki bi lahko predstavljale raka, je potrebno ustrezno zdravljenje. Na ta način pri osebah, ki nimajo nobenih znakov bolezni, odkrivamo predrakave spremembe in zgodnje faze bolezni, ko je zdravljenje kratkotrajno in uspešno.

Po številu na novo obolelih je rak debelega črevesa in danke drugi najpogostejši rak v Sloveniji. Presejanje je dokazano učinkovito za zmanjšanje obolevnosti in prezgodnje umrljivosti. Pri presejanju raka debelega črevesa in danke je pomembno, da se čim večji delež vabljenih odzove na vsaki dve leti, saj tako lahko v zgodnji fazi odkrijemo spremembe, ki sicer nastajajo počasi.

Za odzivnost prebivalcev je zelo pomembna javnomnenjska podpora in promocija preventivnih programov v lokalni skupnosti. Zdravstveni delavci in podporniki presejalnega programa ob podpori lokalne skupnosti prispevajo k prepoznavnosti programa in odločitvam posameznikov za sodelovanje v testiranju. Za učinkovitost programa na nivoju populacije si želimo doseči preko 70 % odzivnost.

Definicija kazalnika

Odzivnost v Program Svit opisuje delež prebivalcev, ki so v koledarskem letu v Program Svit vrnili izjavo o sodelovanju, med vsemi prebivalci, ki so v koledarskem letu prejeli vabilo v program.

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Odzivnost prebivalcev v Program Svit je razmerje med številom prebivalcev, ki so v opazovanem koledarskem letu vrnili izjavo o sodelovanju, in številom vseh prebivalcev, ki so v istem koledarskem letu prejeli vabilo v program, pomnoženo s 100.
Med vabljenimi prebivalci ni tistih, ki so v času vabljenja več mesecev brez obveznega zdravstvenega zavarovanja. Od števila vabljenih prebivalcev se odšteje število tistih, ki jim pošte ni bilo mogoče vročiti.

Odzivnost v Program Svit

=Število prebivalcev, ki so v opazovanem letu vrnili izjavo o sodelovanjuŠtevilo vabljenih prebivalcev v opazovanem letu×100

Časovna razpoložljivost

Podatki se objavljajo letno, razpoložljivi so od leta 2009 dalje.

Viri in literatura
  1. Program Svit (www.program-svit.si).
  2. European Guidelinenes for Quality Assurance in Colorectal Cancer screening and Diagnosis. Dosegljivo 26.10.2015 s spletne strani: ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/diseases/cancer/index_en.htm.
Opombe

Zbirka Programa Svit, Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Prebivalstvo, Centralni register prebivalcev.

Zavarovane osebe, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pripravila: Tatjana Kofol Bric Datum zadnje spremembe: september 2016
Oglejte si kazalnik za vse občineeast