Kazalnik

K3.4 Presejanost v Programu DORA

Polni naziv kazalanika

Presejanost ciljne populacije žensk v državnem programu za zgodnje odkrivanje raka dojk – Program DORA

Kratek naziv kazalnika
Presejanost v Programu DORA
Področje, podpodročje
Preventiva
Namen in utemeljitev kazalnika

Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah, predstavlja okoli petino vseh rakov pri ženskah. V 80 % se rak dojk pojavlja pri ženskah starejših od 50 let.

V skladu s priporočili Evropske unije smo v Sloveniji leta 2008 začeli uvajati nacionalni presejalni programa za zgodnje odkrivanje raka dojk – Program DORA. Uvajanje je bilo postopno, tako smo pokritost na področju celotne države dosegli v letu 2018. Program DORA deluje v skladu s strogimi evropskimi smernicami kakovosti, vanj so povabljene zdrave ženske v starosti 50 – 69 let vsake dve leti. V programu DORA s presejalno mamografijo, ki je dokazano trenutno najbolj zanesljiva in natančna metoda za ugotavljanje začetnih rakavih sprememb v dojkah v tej starostni skupini žensk, ugotavljamo spremembe. V kolikor je na presejalni mamografiji ugotovljena sumljiva sprememba, je ženska vabljena na nadaljnjo diagnostično obravnavo. V kolikor je ugotovljen rak dojk, je ženska napotena tudi na nadaljnje zdravljenje (operacija, sistemska terapija, radioterapija). S presejanjem odkrivamo tumorje v začetni fazi, ki jih ženske ali njihov zdravnik ne more zatipati. Pri majhnih in na dojko omejenih rakih je zdravljenje lahko zelo uspešno in samo zdravljenje je manj agresivno.

Dolgoročen cilj presejalnega programa je zmanjšanje umrljivosti zaradi raka dojk za 20–30 % v ciljni populaciji. Ta cilj lahko dosežemo v kolikor je presejanost ciljne populacije dovolj visoka, vsaj 70 %. Udeležba v presejalnem programu je odvisna od različnih dejavnikov, med drugim od sprejemljivosti presejalnega programa v ciljni populaciji, dostopnosti, dosedanjimi izkušnjami in drugim.

Presejanost v programu DORA opisuje delež prebivalk v starosti 50-69 let, ki so opravile presejalno slikanje, preračunano na prebivalke v starosti 50-69 let, ki so bile v obdobju dveh koledarskih let povabljene v program DORA.

Definicija kazalnika

Presejanost v programu DORA opisuje delež prebivalk v starosti 50-69 let, ki so opravile presejalno slikanje, preračunano na prebivalke v starosti 50-69 let, ki so bile v obdobju dveh koledarskih let povabljene v program DORA. 

Enota mere

Odstotek (%).

Izračun kazalnika

Presejanost v programu DORA je razmerje med številom žensk, ki so presejalno slikanje opravile, in številom žensk, ki so v dveh zaporednih koledarskih letih prejele vabilo za presejalno slikanje, pomnoženo s 100.

V imenovalcu so vključene ženske, ki so prejele vabilo s terminom presejalnega slikanja od 1.1. do 31.12. naslednje leto (npr. 1. 1. 2018–31. 12. 2019), slikanje pa so te ženske lahko opravile od 1.1. do dneva izpisa podatkov, zaradi možnosti prenaročanja. Udeležba 01.01.2018-31.10.2019

Presejanost v programu DORA

=Število prebivalk(50-69 let) , ki so se udeležile programa DORADORAŠtevilo vseh vabljenih prebivalk(50-69 let)×100

Viri podatkov za slovenijo

Zbirka podatkov Register DORA, Onkološki inštitut Ljubljana

Časovna razpoložljivost

Podatki se objavljajo letno, razpoložljivi so od leta 2018 dalje.

Viri in literatura
  1. Spletna stran Programa DORA (https://dora.onko-i.si)
  2. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, Fourth Edition. Dostopno 11.11.2019 na: https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf
Opombe

Program DORA je v vseh slovenskih občinah na voljo od konca leta 2017, razen v občinah Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki, kjer je na voljo od aprila 2018.

Pripravila: Sonja Tomšič Datum zadnje spremembe: november 2019
Oglejte si kazalnik za vse občineeast