Kazalnik

K4.10 Novi primeri raka

Polni naziv kazalanika

Incidenčna stopnja raka brez nemelanomskega kožnega raka

Kratek naziv kazalnika
Novi primeri raka
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Kazalnik novih primerov raka, ki so prijavljeni v Register raka, kaže skupno obremenitev z najtežjimi vrstami rakov pri prebivalcih. Kazalnik ne vključuje nemelanomskega kožnega raka, saj pogosto prijavljeni primeri te vrste raka, v velikem deležu primerov ne zahtevajo intenzivnega zdravljenja in večinoma ne ogrožajo življenja. 

Rak je huda bolezen, katere delež se povečuje med vzroki obolevnosti in umrljivosti. S sodobno diagnostiko znamo odkriti številne primere tudi v zgodnji fazi. Intenziven razvoj metod zdravljenja pa prispeva k temu, da je rak vse bolj ozdravljiva bolezen in preživetje bolnikov z rakom vse daljše. 

Na nastanek raka vplivajo številni dejavniki, med katerimi želi javno zdravje vplivati predvsem na tiste, ki so povezani z vedenjskim slogom posameznika in različnimi vplivi okolja. Lokalna skupnost s svojimi ukrepi lahko prispeva k zmanjšanju dejavnikov tveganja kot so nezdrava prehrana, kajenje, pitje alkohola, telesna neaktivnost, slab socialno ekonomski položaj, obremenitve s stresom. Prav tako lahko prispeva k zmanjšanju izpostavljenosti dejavnikom zunanjega okolja kot so onesnaženost zraka, zemlje in vode z različnimi rakotvornimi snovmi in z rakom povezanimi virusnimi okužbami. Lokalna skupnost lahko veliko prispeva k osveščanju prebivalcev o dejavnikih, ki povzročajo raka in neposredno spodbuja aktivnosti za zgodnje odkrivanje in preprečevanje nekaterih najpogostejših vrst raka, kot so rak dojke, debelega črevesja in danke ter materničnega vratu. 

Definicija kazalnika

Stopnja incidence raka opisuje število novo ugotovljenih primerov raka, razen nemelanomskega kožnega raka, na 1.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu. 

Izračunana je starostno standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. 

Enota mere

Stopnja na 100.000 prebivalcev. 

Izračun kazalnika

Standardizirana stopnja incidence raka je razmerje med številom novo odkritih rakov v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalcev sredi istega leta, pomnoženo s 1.000. 

Kategorije bolezni po MKB-10 klasifikaciji, ki so vključene v izračun, so C00-C97, razen C44.

Novi primeri raka 

=Število novo odkritih rakov brez nemelanomskega kožnega rakaŠtevilo vseh prebivalcev×100.000

Za standardizacijo je uporabljena direktna metoda standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. V objavah je prikazano povprečje več zaporednih let. 

Viri podatkov za slovenijo

Novi primeri raka, SLORA, Register raka, Onkološki inštitut.

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki o novih primerih raka se v aplikaciji SLORA posodabljajo sproti. 

Viri in literatura
  1. Register raka Republike Slovenije, Onkološki inštitut Ljubljana. Neobjavljeni podatki (5.10.2015).
  2. Zadnik V, Primic Žakelj M. SLORA: Slovenija in rak. Epidemiologija in register raka. Onkološki inštitut Ljubljana. www.slora.si (5.10.2015)
  3. European Cancer Observatory – IARC (EUREG Database): http://eco.iarc.fr/eureg/
  4. EUCAN: http://eco.iarc.fr/eucan/About.aspx,
  5. GLOBOCAN: http://globocan.iarc.fr/Default.aspx
Opombe

Podatki so za koledarska leta dosegljivi s časovnih zamikom, ki je posledica preverjanja in usklajevanja podatkov z drugimi viri. 

Pripravila: Tatjana Kofol Bric Datum zadnje spremembe: marec 2019
Oglejte si kazalnik za vse občineeast