Kazalnik

K4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija