Kazalnik

K4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj

Polni naziv kazalanika

Delež prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj

Kratek naziv kazalnika
Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Področje duševnega zdravja je eno izmed glavnih javnozdravstvenih problemov na ravni Evropske unije (EU), saj za katerokoli duševno motnjo letno zboli več kot desetina Evropejcev. Po napovedih bodo duševne bolezni do leta 2020 v svetovnem merilu na drugem mestu na lestvici najpogostejših bolezni. Breme zaradi duševnih bolezni je velika izguba in obremenitev za posameznika, družino, gospodarske, socialne, izobraževalne ter kazenske in sodne sisteme. Kadar nastopijo duševne težave, ni prizadet zgolj posameznik, temveč tudi njegova ožja in širša družbena skupnost. Duševne težave so signal in izraz socialno-ekonomskih stisk ljudi. Pogost izid duševne bolezni je tudi samomor. Slovenija ima enega najvišjih količnikov samomora v EU, najpogostejši duševni motnji med splošno populacijo pa sta depresija in anksioznost, tako kot v drugih razvitih državah. Najpogostejši razlog za bolnišnične obravnave je shizofrenija, zaradi katere so bolniki, v primerjavi z drugimi duševnimi boleznimi, hospitalizirani najdlje. Pomembna javnozdravstvena problema pri nas sta tudi škodljiva raba alkohola in odvisnost od drog. 

Prioritetna področja delovanja preventive so spodbujanje in promocija duševnega zdravja in posameznikovega dobrega počutja ter boj proti dejavnikom, odgovornih za razvoj duševnih bolezni. Pomembno pa je naslavljati tudi veliko stigmatizacijo, ki je povezana z duševnimi motnjami in vpliva tudi na zakasnelo iskanje pomoči in s tem kasnejše obravnavanje in zdravljenje. 

Definicija kazalnika

Delež prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj opisuje število prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj na 100 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu. 

Izračunan je starostno standardiziran delež, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. 

Enota mere

Stopnja na 100 prebivalcev. 

Izračun kazalnika

Delež prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj je razmerje med številom oseb, ki so znotraj opazovanega koledarskega leta prejele vsaj en recept za zdravilo za zdravljenje duševnih motenj in številom prebivalcev sredi istega leta, pomnoženo s 100. 

V izračunu so kot zdravila za zdravljenje duševnih motenj upoštevana zdravila iz Anatomsko- terapevtsko-kemične klasifikacije zdravil skupine: 

  • N05: Psiholeptiki,
  • N06: Psihoanaleptiki ali
  • N07: Druga zdravila z delovanjem na živčevje. 

Prejemniki zdravil zaradi duševne motnje 

=Število prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenjŠtevilo prebivalcev×100

Za standardizacijo je uporabljena direktna metoda standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. 

Viri podatkov za slovenijo

Zbirka podatkov o ambulantno predpisanih zdravilih na recept, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki o prejemnikih zdravil se objavljajo letno. 

Viri in literatura
  1. Nacionalni inštitut za javno zdravje (http://www.nijz.si/)
  2. Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/StatWeb)
  3. 2.3. Jeriček Klanšček H in sod. Duševno zdravje v Sloveniji (http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/dusevno_zdravje_publikacija.pdf
Opombe

Prejemniki zdravil za zdravljenje duševnih motenj ne predstavljajo vseh oseb z duševno motnjo. Če oseba z duševno motnjo ne išče strokovne pomoči ali ne prejme vsaj enega recepta za zdravilo za zdravljenje duševnih motenj, ni vključena v izračun kazalnika. Vključena zdravila se uporabljajo za zdravljenje različnih duševnih motenj. 

Pripravila: Aleš Korošec in Sonja Tomšič Datum zadnje spremembe: september 2016
Oglejte si kazalnik za vse občineeast