Kazalnik

K4.14 Klopni meningoencefalitis

Polni naziv kazalanika

Stopnja hospitalizacij zaradi klopnega meningoencefalitisa

Kratek naziv kazalnika
Klopni meningoencefalitis
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Klopni meningoencefalitis je virusna bolezen osrednjega živčevja, ki jo prenaša klop. Okužba je možna tudi preko pitja neprekuhanega mleka okuženih živali. Bolezen običajno poteka v dveh fazah. Prva faza bolezni se začne približno teden dni po vbodu klopa in poteka podobno kot pri gripi s slabim počutjem, bolečinami v mišicah in glavobolom. Pri večini bolnikov po prostem intervalu (nekaj dni do tri tedne) sledi druga faza bolezni z visoko temperaturo, močnim glavobolom in nezavestjo. 

Prebolela bolezen lahko pusti trajne posledice, kot so glavobol, zmanjšana delovna sposobnost, zmanjšana sposobnost koncentracije ali ohromelost. Umre 1-2 odstotka odraslih bolnikov. 

Okužbe se pojavljajo sezonsko, največ od maja do oktobra, kar je v skladu z biološko aktivnostjo klopov. 

Bolezen lahko uspešno preprečujemo s cepljenjem. Osnovno cepljenje obsega tri odmerke znotraj enega leta, nato sledijo poživitveni odmerki na 3 oz. 5 let. Zaradi možnosti učinkovitega preprečevanja je bolezen primerno prijemališče javnozdravstvenih ukrepov. 

Slovenija v svetovnem merilu sodi v sam vrh zbolevnosti za klopnim meningoencefalitisom. Znotraj Slovenije je problem največji na Gorenjskem in Koroškem. 

Večina bolnikov je hospitaliziranih, zato je stopnja hospitalizacij dober pokazatelj razsežnosti problema. 

Definicija kazalnika

Stopnja hospitalizacij zaradi klopnega meningoencefalitisa opisuje število bolnišničnih obravnav zaradi klopnega meningoencefalitisa na 100.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu. 

Izračunana je starostno standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. 

Enota mere

Stopnja na 100.000 prebivalcev 

Izračun kazalnika

Stopnja hospitalizacij zaradi klopnega meningoencefalitisa je razmerje med številom bolnišničnih obravnav z glavno odpustno diagnozo klopni meningoencefalitis (KME) (A84 – Virusni encefalitis, ki ga prenaša klop) v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalcev sredi istega leta, pomnoženo s 100.000. 

Klopni meningoencefalitis 

=Število bolnišničnih obravnav zaradi klopnega meningoencefalitisaŠtevilo prebivalcev×100.000

Za standardizacijo je uporabljena direktna metoda standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. Prikazano je povprečje desetih zaporednih let. 

Viri podatkov za slovenijo

Evidenca bolezni, zastrupitev in poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici, Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki o bolnišničnih obravnavah se objavljajo letno. 

Viri in literatura
  1. Nacionalni inštitut za javno zdravje (www.nijz.si)
  2. Statistični urad Republike Slovenije (www.stat.si/StatWeb
Opombe

V izračunu niso zajeti primeri klopnega meningoencefalitisa, ki zaradi te bolezni niso bili hospitalizirani. 

Pripravila: Kristina Orožen Datum zadnje spremembe: marec 2019
Oglejte si kazalnik za vse občineeast