Kazalnik

K4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija