Kazalnik

K4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija