Kazalnik

K4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi

Polni naziv kazalanika

Delež prejemnikov antikoagulantnih zdravil

Kratek naziv kazalnika
Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi
Področje, podpodročje
Zdravstveno stanje
Namen in utemeljitev kazalnika

Staranje prebivalstva je povezano z večjo pojavnostjo kroničnih bolezni (predvsem srčno-žilnih) in z večjim tveganjem za trombembolične dogodke. Arterijske in venske trombembolične zaplete preprečujemo in zdravimo z antitrombotičnimi zdravili, ki jih razdelimo na antiagregatorne učinkovine, fibrinolitike in antikoagulantna zdravila. Najbolj učinkovito je antikoagulantno zdravljenje s kumarini, ki ga v Sloveniji prejema več kot 35.000 bolnikov in ga na novo uvedejo 7.000 – 8.000 bolnikom letno. Število bolnikov, ki potrebujejo antikoagulantno zdravljenje oz. zaščito, se bo v bodoče še povečevalo zaradi staranja prebivalstva, podaljševanja trajanja zdravljenja in širjenja indikacij. Staranje populacije prinaša večjo pojavnost stanj, ki povečujejo tveganje za možgansko kap in tromboembolizme. Primerna izbira antikoagulantne terapije je upravičena z vidika zmanjševanja obolevnosti in umrljivosti. Antikoagulantna zdravila so ključna za zdravljenje in preprečevanje različnih trombemboličnih bolezni, kot so venska tromboza, pljučna embolija in možganska kap. 

Definicija kazalnika

Delež prejemnikov antikoagulantnih zdravil opisuje število ljudi, ki prejemajo antikoagulantna zdravila na 100 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu. 

Izračunan je starostno standardiziran delež, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. 

Enota mere

Stopnja na 100 prebivalcev. 

Izračun kazalnika

Delež prejemnikov antikoagulantnih zdravil je razmerje med številom oseb, ki so znotraj opazovanega koledarskega leta prejele vsaj en recept za antikoagulatno zdravilo, in številom vseh prebivalcev sredi istega leta, pomnoženo s 100. 

V izračunu so kot antikoagulantna zdravila upoštevana zdravila iz Anatomsko-terapevtsko- kemične klasifikacije zdravil skupine: B01A: Antitrombotiki. 

Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi 

=Število prejemnikov zdravil proti strjevanju krviŠtevilo prebivalcev×100

Za standardizacijo je uporabljena direktna metoda standardizacije, kjer je za standardno populacijo uporabljena slovenska populacija iz leta 2014. 

Viri podatkov za slovenijo

Zbirka podatkov o ambulantno predpisanih zdravilih na recept, Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije. 

Časovna razpoložljivost

Podatki se objavljajo letno. 

Viri in literatura
  1. Klinika Golnik (http://www.klinika-golnik.si/uploads/klinika-golnik- files/golniski_simpozij_2011_klinicna_farmacija_zbornik_prispevkov .pdf).
  2. Toplišek J, Mavri A, Vene N. Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti. Interni oddelek SB Novo mesto Sekcija za antikoagulacijsko zdravljenje in preprečevanje trombemboličnih bolezni pri Združenju za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo. Dosegljivo 26.10.2015 s spletne strani: https://www.sb-nm.si/Portals/0/Content/Prirocnik.pdf.
  3. Nacionalni inštitut za javno zdravje (http://www.nijz.si/).
  4. Statistični urad Republike Slovenije (http://www.stat.si/StatWeb). 
Opombe

Med prejemniki antikoagulantnih zdravil so zajete osebe, ki antikoagulantna zdravila prejemajo tako iz terapevtskih kot tudi iz preventivnih razlogov. 

Pripravil: Aleš Korošec Datum zadnje spremembe: september 2016
Oglejte si kazalnik za vse občineeast