Kazalnik

K5.1 Umrljivost po stalnem bivališču

Leto primerjave
Izbrano leto
Kazalnik
Objava Objava ABS. razlikaREL. razlika
Slovenija